Felkoder Volvo 850
Publicerat av Sladdaren den Januari 27 2017 23:59:55
Har du fått problem med din Volvo 850. Här finns en guide och förklaring hur du tar fram felkoder i diagnostikenheten, samt listan på felkoder. Denna guide kan endast användas till årsmodeller upp till 1995!. Diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 till årsmodell 1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
Klicka på LÄS MER här nedan för att se hela listan på felkoder. Är du inloggad kan du gå direkt till tråden med beskrivningen och felkoderna http://volvosweden.se/articles.php?article_id=39
Utökad nyhet
Så här läser du av felkoder
1. Diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 till årsmodell 1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.

2. Ha tändningen avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (Finns i listan nedan).

3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.

4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär (du hittar felkodslistan här)
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.

Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1

Bränslesystem
Sockel A2

ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3

TCU
Sockel A5

Tändsystem
Sockel A6

Kombi instrument
Sockel A7

ECC
Sockel B1

Farthållare
Sockel B2

SRS
Sockel B5

Elmanövrerad stol
Sockel B6

Här kommer listan med felkoder
Volvo 850
Sockel A1

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Soleniod S1 kortsluten till batterispänning

1-1-3 Fel i styrenheten

1-1-4 Programväljaren kortsluten till batterispänning eller öppen krets

1-2-1 Soleniod S1 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

1-2-2 Soleniod S1 öppen krets

1-2-3 Soleniod STH kortsluten till batterispänning

1-2-4 Programväljare felaktig eller kortsluten till jord

1-3-1 Soleniod STH öppen krets, kortsluten till jord eller fel i styrenheten

1-3-2 Fel i styrenheten

1-3-4 Felaktig belastningssignal från bränslestyrenheten

1-4-1 Givare för oljetemp, kortsluten till jord

1-4-2 Givare för oljetemp, öppen krets

1-4-3 Kick-down kontakt felaktig eller kortsluten till jord

2-1-1 Fel i styrenheten

2-1-2 Soleniod S2 kortsluten till batterispänning

2-1-3 För hög spjällägessignal

2-2-1 Soleniod S2 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

2-2-2 Soleniod S2 öppen krets

2-2-3 För låg spjällägessignal

2-3-1 Oregelbunden spjällägessignal

2-3-2 Hastighetsmätarsignal saknas

2-3-3 Hastighetsmätarsignal felaktig

2-3-5 För hög oljetemperatur

2-4-5 Signal för momentbegränsning kortsluten eller öppen krets

3-1-1 Varvtal från växellådan saknas

3-1-2 Varvtal från växellådan felaktig

3-1-3 Signal från växellägesgivaren felaktig
Bränslesystem
Sockel A2

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Fel i styrenheten

1-1-3 LH 3.2 Fenix 5.2 - Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
LH 2.4 Regina - Lambdareglering vid övre eller undre gräns (för mager eller för fet)
Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 1, cyl 1,2,4 felaktig signal

1-1-5 Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 2, cyl 3,5,6 felaktig signal
Motr 4.3 Fenix 5.2 - Signal till insprutningsventil, cylinder 1, felaktig

1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig
Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig

1-2-2 Lufttempgivarsignal felaktig eller är felaktig

1-2-3 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

1-2-5 Signal till insprutningsventil cylinder 2, felaktig

1-3-1 LH 3.2 LH 2.4 - Varvtalssignal från tändsystemet saknas vid start
Motr 1.8 Motr 4.3 - Impulsgivarsignal saknas vid start

1-3-2 Batterispänning för låg eller hög

1-3-3 Spjällkontakt i tomgångsläge felaktig

1-3-5 Signal till insprutningsventil cylinder 3, felaktig

1-4-3 Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

1-4-4 Lastsignal saknas eller är felaktig

1-4-5 Signal till insprutningsventil cylinder 4, felaktig

1-5-2 Signal till luftpumpsventil saknas eller är felaktig

1-5-3 Signal bakre lambdasond, saknas eller är felaktig

1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

1-5-5 Signal till insprutningsventil cylinder 5, felaktig

2-1-2 LH 3.2 Fenix 5.2 LH 2.4 Regina Motr 1.8 - Lambdasondsignal, saknas eller är felaktig
Motr 4.3 - Signal främre lambdasond, saknas eller är felaktig

2-1-3 Spjällkontaktsignal i fullastläge felaktig

2-1-4 Fenix 5.2 - Impulsgivarsignalen är polvänd eller felaktig
Motr 1.8 Motr 4.3 - Impulsgivarsignalen saknas sporadiskt

2-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering dellast, vid övregräns (för mager)
Regina - Adaptiv lambdareglering, vid övre eller undre gräns

2-2-2 Regina - Signal för systemrelä saknas eller är felaktig
Fenix 5.2 - Signal för huvudrelä saknas eller är felaktig

2-2-3 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Regina Fenix 5.2 - Signal för tomgångsventil saknas eller är felaktig
Motr 4.3 - Signal för tomgångsventil, öppning saknas eller är felaktig

2-2-5 Motr 4.3 Fenix 5.2 - A/C tryckgivare, signal saknas eller är felaktig

2-3-1 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering dellast, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering dellast, vid undregräns (för fet)

2-3-2 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)

2-3-3 Adaptiv tomgångsreglering utanför sitt reglerområde

2-3-5 EGR-omvandlare, saknas eller är felaktig

2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

2-4-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

2-4-5 Tomgångsventil, signal för stängning saknas eller är felaktig

3-1-1 Hastighetssignal saknas

3-1-2 Knackuppfetningssignal från tändsystemet saknas

3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

3-1-5 EVAP-system

3-2-1 Signal för kallstartsventil kortsluten till jord eller saknas

3-2-2 Signal för renbränning av luftmassmätare, för låg signal

3-2-3 Signal till miljölampa är felaktig

3-2-5 Minnesförlust

3-3-5 Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal

3-4-2 Styrsignal för A/C-relä felaktig

3-4-3 Styrsignal för bränslepumpsrelä felaktig

3-4-4 Avgastemperaturgivarsignal saknas eller är felaktig

4-1-1 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

4-1-3 EGR tempgivarsignal saknas eller är felaktig

4-1-4 Laddtrycksreglering, för högt tryck

4-1-6 Laddtryckssänkning från AW 50-42

4-2-5 Bakre lambdasond reglering

4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

4-3-3 Bakre kanckgivarsignal saknas eller är felaktig

4-3-5 Främre lambdasond långsam

4-3-6 Bakre lambdasond kompenserar maximalt

4-4-2 Luftpupmsrelä signal saknas eller är felaktig

4-4-3 Katalysatoreffektivitet, låg

4-4-4 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig

4-5-1 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 1

4-5-2 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 2

4-5-3 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 3

4-5-4 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 4

4-5-5 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 5

5-1-1 Adaptiv lambdareglering tomgång, vid undre gräns

5-1-2 Lambdareglering vid undre gräns (för fet)

5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2

5-1-4 Elkylfläkt, halvfart felaktig

5-1-5 Elkylfläkt, helfart felaktig

5-2-1 Motr 4.3 - Förvärmning främre lambdasond felaktig
Fenix 5.2 - Förvärmning lambdasond felaktig

5-2-2 Förvärmning bakre lambdasond felaktig

5-2-3 Signal till elfläkti elbox kortsluten till spänning

5-2-4 Momentbegränsningssignal, bekräftelse till växellåda

5-3-1 Slutsteg i styrenhet grupp A, oidentifierat fel

5-3-2 Slutsteg i styrenhet grupp B, oidentifierat fel

5-3-3 Slutsteg i styrenhet grupp C, oidentifierat fel

5-3-4 Slutsteg i styrenhet grupp D, oidentifierat fel

5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel

5-4-1 EVAP-ventil, felaktig signal

5-4-2 Misständning emmisionsnivå, mer än en cylinder

5-4-3 Misständning emmisionsnivå, minst en cylinder

5-4-4 Misständning katalysatorskada, mer än en cylinder

5-4-5 Misständning katalysatorskada, minst en cylinder

5-5-1 Misständning som ger katalysatorskada cyl 1

5-5-2 Misständning som ger katalysatorskada cyl 2

5-5-3 Misständning som ger katalysatorskada cyl 3

5-5-4 Misständning som ger katalysatorskada cyl 4

5-5-5 Misständning som ger katalysatorskada cyl 5
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-2-1 V Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-2 H Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-3 V Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-4 H Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas

1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning

1-4-3 Styrenhetens minne defekt

1-4-4 Överhettade bromsskivor (endast bilar med TRACS)

2-1-1 V Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-2 H Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-2-1 V Framhjulsgivare - ingen signal från ABS, systemet

2-2-2 H Framhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

2-2-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

2-2-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krats etter kortslutning

3-1-3 V Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-2-1 V Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-2 H Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-3 V Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-4 H Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

4-1-1 Inloppsventil för V frambroms, bruten krets eller kortslutning

4-1-2 Returventil för V frambroms bruten krets eller kortslutning

4-1-3 Inloppsventil för H frambroms, bruten krets eller kortslutning

4-1-4 Returventil för H frambroms, bruten krets efter kortslutning

4-2-1 Inloppsventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

4-2-3 TRACS-ventil, bruten krets eller kortslutning (endast bilar med TRACS)

4-2-4 TRACS tryckgivare, defekt eller kortsluten krets (endast bilar med TRACS)

4-4-1 Processfel i styrenheten

4-4-2 Hydraulmodulatorns pumptryck lågt

4-4-3 Elektriskt eller mekaniskt fel l hydraulmodulatorns pumpmotor

4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler

TCU
Sockel A5

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

2-4-2 Turboreglerventil saknas eller är felaktig

3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas

3-4-2 Signal för A/C- blockeringsrelä saknas eller är felaktig

4-2-1 Laddtryckssignal i styrenheten felaktig

4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig
Tändsystem
Sockel A6

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Fel i styrenheten

1-2-3 Motortemperatur från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

1-3-1 Impulsgivarsignal saknas

1-4-2 Fel i styrenheten

1-4-3 EZ 129K - Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig
EZ 116k - REX: knackgivarsignal saknas eller är felaktig

1-4-4 Lastsignal från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

2-1-4 Impulsgivarsignal saknas sporadiskt

2-2-4 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

2-3-4 Spjällkontaktsignal i tomgångsläge saknas

2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

2-4-3 Spjällägesgivarsignal saknas eller är felaktig

3-1-1 Hastighetssignal saknas eller är felaktig

3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

3-2-4 Kamaxelgivarsignal saknas sporadiskt

4-1-1 Spjällägesgivarsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

4-1-3 EGR tempgivarsignal felaktig

4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

4-3-3 Bakre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2
Kombi instrument
Sockel A7

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Bränslenivågivare krotsluten

1-1-3 Bränslenivågivare öppen krets

1-2-1 Motortemperaturgivarens period för kort

1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång

1-2-3 48-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

1-3-1 12-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

1-3-2 Varvtalsgivarens signal saknas

1-3-3 Tanksignal till färddator kortsluten till spänningECC
Sockel B1

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-2-1 Yttertempsensor, kortsluten till jord

1-2-2 Yttertempsensor, avbrott eller kortsluten till spänning

1-2-3 kupétempsensor på förarsida, kortsluten till jord

1-2-4 kupétempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-2-5 kupétempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

1-2-6 kupétempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-1 Kanaltempsensor på förarsida, kortsluten till jord

1-3-2 Kanaltempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-3 Kanaltempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

1-3-4 Kanaltempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-5 Motortemp, ingen frekvenssignal

1-4-1 Tempväljare på förarsida, styrsignal felaktig

1-4-3 Tempväljare på passagerarsida, styrsignal felaktig

1-4-5 Luftfördelningsväljare, styrsignal felaktig

1-5-1 Styrsignal från fläkthastighetsväljare saknas eller är för hög

1-5-2 Styrsignal från fläkthastighetsväljare kortsluten till jord

2-1-1 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

2-1-2 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord

2-2-1 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

2-2-2 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord

2-3-1 Lägesgivare för spjällmotor ventilation avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-2 Lägesgivare för spjällmotor ventilation kortsluten till jord

2-3-3 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-4 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost kortsluten till jord

2-3-5 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-6 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation kortsluten till jord

3-1-1 Spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord eller spänning

3-1-2 Spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord eller spänning

3-1-3 Spjällmotor för ventilation, kortsluten till jord eller spänning

3-1-4 Spjällmotor för golvdefrost, kortsluten till jord eller spänning

3-1-5 Spjällmotor för recirkulation, kortsluten till jord eller spänning

3-2-1 Spjällmotor på förarsida, aktiv för länge

3-2-2 Spjällmotor på passagerarsida, aktiv för länge

3-2-3 Spjällmotor för ventilation, aktiv för länge

3-2-4 Spjällmotor för golvdefrost, aktiv för länge

3-2-5 Spjällmotor för recirkulation, aktiv för länge

4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering

4-1-2 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan kortsluten till jord

4-1-3 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan saknar styrspänning

4-1-4 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan blockerad

4-1-5 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan kortsluten till jord

4-1-6 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan saknar styrspänning

4-1-7 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan blockerad

4-1-8 Effektenheten saknar kontrollsignal

4-1-9 Effektenheten ger fel diagnossignal

4-2-0 Styrenhet, fel i programminne

5-1-1 Självjustering av spjällmotorenas ändlägen ej utförd
Farthållare
Sockel B2

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Otillåten hastighetssignal

1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal

2-1-1 Fel i spänningsmatning eller styrenhet

2-1-2 Fel i kretsen till vakuumpump eller regulator
SRS
Sockel B5

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Internt fel i sensorenheten

1-2-7 SRS-lampa, avbrott eller kortslutning till jord

1-2-8 SRS-lampa, kortslutning till spänning

2-1-1 Airbag förare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg

2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord

2-1-4 Airbag förare, kortslutning till spänning

2-2-1 Airbag passagerare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-2-2 Airbag passagerare, avbrott eller kapacitans för låg

2-2-3 Airbag passagerare, kortslutning till jord

2-2-4 Airbag passagerare, kortslutning till spänning

2-3-1 Vänster bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-3-2 Vänster bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

2-3-3 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till jord

2-3-4 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till spänning

2-4-1 Höger bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-4-2 Höger bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

2-4-3 Höger bältesförsträckare, kortslutning till jord

2-4-4 Höger bältesförsträckare, kortslutning till spänning
Elmanövrerad stol
Sockel B6

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Lägesgivare för motor 1 signal eller är felaktig

1-1-4 Motor 4 brott på ledning

1-2-1 Lägesgivare för motor 2 signal eller är felaktig

1-2-2 Lägesgivare för motor 3 signal eller är felaktig

1-2-3 Motor 1 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-1 Motor 2 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-2 Motor 3 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-3 Motor 4 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-4-3 Motor 1 rör sig i fel rikting

1-4-4 Motor 2 rör sig i fel rikting

2-1-1 Lägesgivare för motor 4 signal eller är felaktig

2-1-4 Motor 3 rör sig i fel rikting

2-2-4 Motor 4 rör sig i fel rikting

3-2-1 Fel lagrat i minnesposition 3

3-2-2 Fel lagrat i minnesposition 2

3-2-3 Fel lagrat i minnesposition 1

3-3-1 Motor 1 brott på ledning

3-3-2 Motor 2 brott på ledning

3-3-3 Motor 3 brott på ledning

4-1-4 Felaktig ändlägeskalibrering

! FÅ MER VOLVO GUIDER, MANUALER, TIPS, GENOM ATT REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE PÅ VOLVOSWEDEN.SE!
Skaffa ett användarkonto här, det är gratis och tar 20 sekunder !